Beginpagina   Informatie   Nieuws   Voorwaarden   Bedrijfsgegevens   Contact   Gastenboek   Activiteiten   Nieuwste Producten!   Meld u hier aan en blijf op de hoogte van The Key Protection  
 
 
Producten

Top 5 bestsellers
  1. Energy Cleaner 2..
  2. Energy Cleaner 1..
  3. Key Chakra Trans..
  4. Isis Transformer..
  5. The Key BasicLogin

Gebruiker  

Wachtwoord  

Login

 

Download algemene voorwaarden

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden die op onze online winkel van toepassing zijn.

Als gebruiker van onze online winkel dient u zich te houden aan de volgende voorwaarden.

Uw registratie gegevens blijven zowel voor The Key Protection(Jaap van Velsen), als voor u, strikt persoonlijk. Hier zal uitermate voorzichtig mee omgegaan worden. Informatie verstrekken aan derden, met name wat betreft uw gebruikersnaam en wachtwoord is daarom niet toegestaan.

Een verzonden bestelling is verzonden, en zal daarmee ook betaald worden. Tenzij bestelling op enige wijze gedaan is door een derde persoon.

De producten worden zo snel mogelijk na bestelling geleverd, mits het artikel op voorraad is. Is dit niet het geval, dan zullen wij daarover contact met u opnemen.

Boven de 100 euro zijn de verzendkosten voor onze rekening!

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Wordt er op enige wijze misbruik gemaakt van ons online bestelservice, dan is Jaap van Velsen, The Key Protection, gerechtigd zonder opgaaf van reden, het contract met u te verbreken en uw registratie bij onze online shop, ongedaan te maken.

Aan onze service kunnen geen rechten worden ontleent.

Uw privacy in het kader van de AVG

U vertrouwt ons uw betalings- en persoonsgegevens toe. We hechten veel waarde aan dat vertrouwen.

Hier beschrijven we hoe we zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

The Key Protection The Key Protection, gevestigd aan Hoofdstraat 41 9601 EA Hoogezand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.keyprotection.nl Hoofdstraat 41 9601 EA Hoogezand 0598391570

Jaap van Velsen is de Functionaris Gegevensbescherming van The Key Protection hij is te bereiken via info@keyprotection.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Key Protection verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keyprotection.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Key Protection verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- The Key Protection analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- The Key Protection verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
The Key Protection neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Key Protection) tussen zit. The Key Protection gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: De onlinewinkel van CCV, de privacyregels kunt u hier vinden: https://www.ccvshop.nl/privacy

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Key Protection bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Over het algemeen bewaren wij deze 7 jaar ivm de belastingwet, uiteraard zijn en blijven het UW gegevens, dus wenst u uit ons systeem willen, stuur een mail naar info@keyprotection.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
The Key Protection verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Key Protection gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@keyprotection.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The Key Protection zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. The Key Protection wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Key Protection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@keyprotection.nl